Zaloguj się

I w pełni korzystaj ze strony Ekonomii Solidarności!

Hasło:

Zapamiętaj mnie

» Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj

Informacje

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie „Ekonomia Solidarności”, w ramach którego poszerzycie swoją wiedzę o ekonomii społecznej. i przedsiębiorczości. Obejmie on cykl szkoleń, warsztatów i zajęć praktycznych.

Aby wziąć udział w projekcie, Wasza szkoła musi zgłosić chęć udziału w nim. W zakładce DLA SZKOŁY nauczyciel z Waszej szkoły znajdzie wszystkie szczegółowe informacje, jak to zrobić.

Program:

W semestrze zimowym…

  • poznacie podstawowe pojęcia związane z ekonomią społeczną, funkcjonowaniem sektora organizacji pozarządowych, założeń społeczeństwa obywatelskiego;
  • dowiecie się jak funkcjonują podmioty ekonomii społecznej, nastawione na działalność gospodarczą.

Warsztaty odbędą się w dwie soboty, jedną w grudniu, a drugą w styczniu. Spotkania te potrwają 7 godzin lekcyjnych.

Zajęcia w szkołach prowadzić będą trenerzy, przeszkoleni wcześniej przez ekspertów i liderów ekonomii społecznej w ramach pierwszego etapu projektu „Ekonomia Solidarności”.

Wizyta studyjna

W trakcie ferii zimowych zapraszamy Was na 4-dniową wycieczkę do najprężniej działających podmiotów ekonomii społecznej i spotkania ze specjalistami podmiotów ekonomii społecznej. Wizyta studyjna nie jest obowiązkowa.

W semestrze letnim…

  • na specjalnej platformie internetowej stworzycie w 5-osobowych grupach wirtualne podmioty ekonomii społecznej, w oparciu o analizę potrzeb Waszej społeczności lokalnej;
  • będziecie mogli współpracować z profesjonalnymi grafikami, którzy zaprojektują logo dla Waszych podmiotów.

Projekty podmiotów zostaną ocenione przez grupę ekspertów. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone podczas finału projektu w historycznej sali BHP w Gdańsku, który odbędzie się w czerwcu 2013 roku, w obecności wszystkich uczestników projektu i przedstawicieli mediów. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze 5-osobowe grupy, łączna suma nagród wynosi 9000 zł. Uczniowie muszą wziąć udział w 70% zajęć.

Korzyści z udziału:

Dzięki udziałowi w projekcie „Ekonomia Solidarności”, zwiększycie swoje umiejętności, poznacie jak pracują podmioty społeczne podczas kilkudniowej wizyty studyjnej. Dodatkowo będziecie mogli pochwalić się nabytą wiedzą i stworzyć własne przedsiębiorstwa społeczne na wirtualnej platformie strony www.ekonomiasolidarnosci.pl. Każdy uczestnik otrzyma również certyfikat udziału w projekcie oraz zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

Aby wziąć udział w projekcie:

  • zapoznaj się z regulaminem;
  • wydrukuj i wypełnij formularz zgłoszeniowy;
  •  jeśli nie masz ukończonych 18 lat, dołącz do niego zezwolenie rodzica bądź opiekuna
  • przekaż dokumenty do nauczyciela z Twojej szkoły, który zajmuje się kontaktem z organizatorem Ekonomii Solidarności.

Udział w projekcie jest darmowy. Wszystkie koszty pokrywa organizator Fundacja Centrum Solidarności.

Waszym wkładem w projekt jest:

  • pokrycie kosztów ubezpieczenia w trakcie wyjazdu na wizytę studyjną;
  • pokrycie kosztów przyjazdu na finał projektu do Gdańska w czerwcu 2013 roku.

Zapraszamy!

organizator:
projekt dofinansowany ze środków programu operacyjnego fundusz inicjatyw obywatelskich
projekt: bangbangdesign.pl | dev: fry.li
Czym jest ekonomia społeczna