Zaloguj się

I w pełni korzystaj ze strony Ekonomii Solidarności!

Hasło:

Zapamiętaj mnie

» Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj

O projekcie

CO: Ekonomia Solidarności to projekt edukacyjny z zakresu ekonomii społecznej. Obejmuje cykl szkoleń, warsztatów i zajęć praktycznych.

CEL: Jego głównym celem jest nauka, promowanie i upowszechnianie idei oraz mechanizmów przedsiębiorczości społecznej.

DO KOGO: Projekt kierujemy do członków organizacji pozarządowych oraz uczniów  szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego.

KIEDY: Ekonomia Solidarności potrwa od października 2012 roku do września 2013 roku.

 

Projekt Ekonomia Solidarności jest podzielony na etapy, w ramach których zostaną przeprowadzone dwa programy szkoleniowe:

Etap I – Szkolenie trenerskie dla członków organizacji pozarządowych

Szkolenie to skierowane jest do 20 członków organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.

Cele szkolenia trenerskiego:

 • zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej;
 • promowanie dobrych praktyk w obszarze przedsiębiorczości społecznej;
 • kształcenie kadr ekonomii społecznej;
 • wyłonienie osób, które przeprowadzą zajęcia z ekonomii społecznej w szkołach ponadpodstawowych w ramach drugiego etapu projektu.

Program szkolenia obejmie:

 • dwa weekendowe zjazdy szkoleniowe;
 • wizytę studyjną w działających podmiotach ekonomii społecznej;
 • tworzenie wirtualnych podmiotów ekonomii społecznej.

Uczestnicy tej części projektu przeprowadzą również szkolenie z zakresu promocji przedsiębiorczości społecznej w organizacjach, w których działają na co dzień. Spośród uczestników, kadra szkoleniowa wybierze ośmioro najlepszych osób, którzy poprowadzą zajęcia w szkołach w drugim etapie.

Więcej szczegółowych informacji o szkoleniu oraz o tym, kto może wziąć w nim udział, znajdą Państwo w zakładce DLA TRENERA.

Szkolenie kadr: Istnieje duża potrzeba podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadry pracowników organizacji pozarządowych w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Rzetelna wiedza skutkowałaby bardziej efektywnym funkcjonowaniem organizacji w przestrzeni ekonomicznej. Mechanizmy ekonomii społecznej odpowiadają bezpośrednio na te potrzeby. Dobrze wykształcona kadra może zastosować te mechanizmy w praktyce, co pozwoliłoby na sprawniejsze funkcjonowanie organizacji pozarządowych na rynku finansowym. Co więcej, przyniosłoby to nie tylko dodatkowy zysk ekonomiczny, ale również społeczny.

 

Etap II – program edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych

Program ten adresujemy do 160 uczniów z ośmiu szkół ponadpodstawowych w województwie pomorskim.

Cele programu edukacyjnego:

 • propagowanie i upowszechnienie idei i mechanizmów ekonomii społecznej wśród młodych ludzi;
 • kształcenie wśród uczniów przyszłych liderów i animatorów środowisk lokalnych;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

Program edukacyjny obejmie:

 • dwa zjazdy warsztatowe w trakcie semestru zimowego: w grudniu i styczniu;
 • wizytę studyjną w trakcie ferii zimowych;
 • dwa zjazdy warsztatowe w trakcie semestru letniego: w marcu i kwietniu;
 • tworzenie wirtualnych podmiotów ekonomii społecznej.

Najlepsze pomysły na wirtualne przedsiębiorstwo społeczne zostaną nagrodzone.  Finał tej części projektu, wraz z wręczeniem nagród, odbędzie się w czerwcu w sali BHP w Gdańsku, w obecności wszystkich uczestników projektu i przedstawicieli mediów.

Więcej szczegółowych informacji o programie znajduje się w zakładce DLA SZKÓŁ i DLA UCZNIA.

Edukacja młodzieży: Warto już na etapie szkół ponadpodstawowych inwestować w wiedzę młodego pokolenia. Ambicja i entuzjazm młodych ludzi często są przyczyną późniejszego sukcesu. Edukacja pozwoli na zakorzenienie, promowanie i upowszechnianie wśród młodego pokolenia idei przedsiębiorczości, a w przyszłości może to przynieść korzyści w postaci wykształconych animatorów i liderów w społecznościach lokalnych.

Co osiągniemy?

Projekt Ekonomia Solidarności ma na celu upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej i promowanie dobrych praktyk, kształcenie przyszłych i obecnych kadr ekonomii społecznej. Przyczyni się to do lepszej edukacji młodych osób, co może również skutkować mniejszym bezrobociem i większą elastycznością na rynku pracy. Wierzymy także, iż dzięki projektowi nastąpi integracja środowiska organizacji pozarządowych i szkół, w celu budowania lokalnych porozumień i przedsięwzięć, prowadzących do rozwiązywania lokalnych problemów.
organizator:
projekt dofinansowany ze środków programu operacyjnego fundusz inicjatyw obywatelskich
projekt: bangbangdesign.pl | dev: fry.li
Czym jest ekonomia społeczna