Zaloguj się

I w pełni korzystaj ze strony Ekonomii Solidarności!

Hasło:

Zapamiętaj mnie

» Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj

Informacje

Rekrutacja szkół do udziału w projekcie Ekonomia Solidarności 2012/2013 została zakończona.

Przebieg projektu:

1. Semestr zimowy:

W trakcie tego semestru uczniowie wezmą udział w dwóch zjazdach warsztatowych. Odbędą się one w dwie soboty – jedną w grudniu, a drugą w styczniu. Spotkania te potrwają 7 godzin lekcyjnych.

2. Wizyta studyjna:

Wszyscy uczestnicy projektu wyjadą na czterodniową wizytę studyjną.

3. Semestr letni:

W tym semestrze uczniowie również wezmą udział w dwóch zjazdach warsztatowych. Odbędą się one w dwie soboty – jedną w marcu, a drugą w kwietniu. Spotkania te potrwają 6 godzin lekcyjnych. W trakcie warsztatów uczniowie będą tworzyć w 5-osobowych grupach wirtualne podmioty ekonomii społecznej. W tym celu powstanie specjalna platforma na stronie www.ekonomiasolidarnosci.pl, a pomocy udzielać będą informatycy, graficy i trenerzy.

Najlepsze pomysły na przedsiębiorstwa ekonomii społecznej zostaną nagrodzone podczas finału projektu, który odbędzie się w czerwcu 2013 roku w historycznej sali BHP w Gdańsku, w obecności wszystkich uczestników projektu i przedstawicieli mediów. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze 5-osobowe grupy, łączna suma nagród wynosi 9000 zł.

 

Zajęcia w szkołach prowadzić będą trenerzy, przeszkoleni wcześniej przez ekspertów i liderów ekonomii społecznej w ramach pierwszego etapu projektu Ekonomia Solidarności.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów, elastyczność na rynku pracy;
 • upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży;
 • kształcenie przyszłych kadr ekonomii społecznej;
 • dla uczniów: zaświadczenie o odbytym wolontariacie;
 • podniesienie prestiżu Szkoły.

Zgłoś szkołę!

Aby zgłosić Szkołę do udziału w projekcie, należy wypełnić formularz, który jest dostępny online.

W projekcie docelowo weźmie udział 8 Szkół, a z każdej z nich 20 uczniów.

Po przesyłaniu formularza szkoła powinna dosłać do siedziby Organizatora wypełnione przez chętnych uczniów karty zgłoszenia. Karty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora do dnia 28 listopada 2012 roku (liczy się data wpływu).

Fundacja Centrum Solidarności
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
z dopiskiem EKONOMIA SOLIDARNOŚCI

Każda niepełnoletnia osoba, chcąca wziąć udział w projekcie, musi do karty zgłoszenia dołączyć zezwolenie od rodziców bądź opiekunów.

Warunki udziału szkoły w projekcie:

 • posiadanie statusu szkoły ponadpodstawowej;
 • wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez wcześniej przeszkolonych trenerów w swojej siedzibie;
 • w semestrze zimowym zapewnienie dostępu do zwykłej sali, w semestrze letnim do sali komputerowej;
 • wyznaczenie Nauczyciela Prowadzącego, który będzie upoważniony do kontaktu z organizatorem projektu Ekonomii Solidarności i pomocy w koordynacji programu;
 • pomoc w zapewnieniu opieki nauczyciela nad uczniami podczas wizyty studyjnej.

Wkład własny uczniów:

 1. Pokrycie kosztów ubezpieczenia w trakcie wyjazdu na wizytę studyjną;
 2. Pokrycie kosztów przyjazdu na finał projektu do Gdańska w czerwcu 2013 roku.

Udział w projekcie Szkoły jak i Ucznia jest bezpłatny. Wszystkie koszty związane z realizacją projektu (w tym organizacją wizyty studyjnej) pokrywa organizator projektu Fundacja Centrum Solidarności.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego! (wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu)

organizator:
projekt dofinansowany ze środków programu operacyjnego fundusz inicjatyw obywatelskich
projekt: bangbangdesign.pl | dev: fry.li
Czym jest ekonomia społeczna