Zaloguj się

I w pełni korzystaj ze strony Ekonomii Solidarności!

Hasło:

Zapamiętaj mnie

» Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj

Informacje

Rekrutacja trenerów została zakończona. Osoby, które zakwalifikowały się do prowadzenia zajęć w szkołach, to:

 • Anita Fabrycka,
 • Alina Fegler-Kotkiewicz,
 • Sławomir Grześ,
 • Waldemar Leda,
 • Anna Milarska,
 • Michał Pielechowski,
 • Radosław Szatkowski,
 • Krystyna Woźniczka.

 

Szkolenie trenerskie skierowane jest do 20 członków organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.

Cele szkolenia trenerskiego:

 • zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej;
 • kształcenie kadr ekonomii społecznej;
 • wyszkolenie nowych i przyszłych liderów ekonomii społecznej;
 • promowanie dobrych praktyk w obszarze przedsiębiorczości społecznej;
 • wyłonienie osób, które przeprowadzą zajęcia z ekonomii społecznej w szkołach ponadpodstawowych w ramach drugiego etapu projektu.

Program szkolenia obejmie:

 • dwa weekendowe zjazdy szkoleniowe – szczegółowy plan zajęć znajduje się TUTAJ.
 • dwudniową wizytę studyjną w działających podmiotach ekonomii społecznej;
 • tworzenie wirtualnych podmiotów ekonomii społecznej;

Uczestnicy tej części projektu przeprowadzą również spotkanie informacyjne i promujące przedsiębiorczość społeczną w organizacjach, w których działają na co dzień. Spośród uczestników kadra szkoleniowa wybierze osiem najlepszych osób, które poprowadzi zajęcia w szkołach ponadpodstawowych.

Kto może wziąć udział w szkoleniu:

 • pracownik, wolontariusz lub członek organizacji pozarządowej z województwa pomorskiego;
 • osoba pełnoletnia.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy do dnia 12 listopada 2012 roku przesłać do organizatora wypełniony formularz zgłoszenia pocztą tradycyjną (decyduje data dotarcia do siedziby Organizatora):

Fundacja Centrum Solidarności
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

z dopiskiem EKONOMIA SOLIDARNOŚCI

bądź elektroniczną:

kontakt@ekonomiasolidarnosci.pl.

(przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu)

Ogłoszenie wyników zostanie umieszczone na stronie 15.11.2012 r.

Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie podczas trwania szkolenia.

Udział w  projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia edukacyjne w szkołach:

Osoby wybrane przez kadrę szkoleniową poprowadzą zajęcia w szkołach ponadpodstawowych. Między Organizatorem a Trenerem zostanie podpisana umowa cywilno-prawna, w ramach której Trener otrzyma wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w szkołach.

Przebieg programu edukacyjnego w szkołach:

 • dwa zjazdy warsztatowe w trakcie semestru zimowego: w grudniu i styczniu;
 • wizyta studyjna w trakcie ferii zimowych;
 • dwa zjazdy warsztatowe w trakcie semestru letniego: w marcu i kwietniu;
 • tworzenie wirtualnych podmiotów ekonomii społecznej.

Najlepsze pomysły na wirtualne przedsiębiorstwo społeczne zostaną nagrodzone. Finał tej części projektu, wraz z wręczeniem nagród, odbędzie się w czerwcu w sali BHP w Gdańsku, w obecności wszystkich uczestników projektu i przedstawicieli mediów.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • podniesienie kwalifikacji i wiedzy z zakresu przedsiębiorczości społecznej;
 • zdobycie umiejętności trenerskich;
 • możliwość prowadzenia odpłatnych zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!
(wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu)

 

organizator:
projekt dofinansowany ze środków programu operacyjnego fundusz inicjatyw obywatelskich
projekt: bangbangdesign.pl | dev: fry.li
Czym jest ekonomia społeczna