Zaloguj się

I w pełni korzystaj ze strony Ekonomii Solidarności!

Hasło:

Zapamiętaj mnie

» Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj

Partnerzy

PARTNERZY i PATRONI:

Wsparcie finansowe:

Projekt EKONOMIA SOLIDARNOŚCI dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Partnerzy:


Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Niezależna, apolityczna, organizacja pozarządowa, działająca dla pożytku publicznego. Od 1993 roku wspomaga społeczności lokalne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Centrum zajmuje się wspieraniem organizacji pozarządowych i liderów społecznych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, doradza, szkoli oraz inicjuje partnerstwo w rozwiązywaniu problemów społecznych, wzmacniając rozwój lokalny.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta jest niezależną, katolicką organizacją, której celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu patrona św. Brata Alberta. Jest organizacją działającą na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Zakłada i prowadzi schroniska, punkty charytatywne, udziela pomocy w załatwianiu formalności (wyrabianie dokumentów, badania lekarskie, pomoc w poszukiwaniu pracy, kontaktów z rodziną, grupą terapeutyczną). Współdziała z administracją państwową, samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi. Towarzystwo jest organizacją non profit, czyli wszelkie środki przeznacza na działalność statutową.

organizator:
projekt dofinansowany ze środków programu operacyjnego fundusz inicjatyw obywatelskich
projekt: bangbangdesign.pl | dev: fry.li
Czym jest ekonomia społeczna